ورق بزنید
بعضی از آدم ها ...
از کدوم بیشتر خوشتون اومد؟؟
.
.
#شهرشعر #شهر_شعر #شهر_یار #شعر #شاعر#عاشقانه #دلتنگی #تنهایی #عشق #سعدی #حافظ #مولانا #مولوی #عراقی #صائب_تبریزی #ملک_الشعرای_بهار #شهریار #هوشنگ_ابتهاج #علیرضا_آذر #احسان_افشاری #امید_صباغ_نو #کاظم_بهمنی #فاضل_نظری