#تدبر_در_قرآن .
﴿الكاظمين الغيظ﴾|[آل عمران:١٣٤]
کسانی که خشم خود را فرو می برند.
. 🔑خشم مانند سیلی ست که به سدی بزرگ از اخلاق، مهربانی و شکیبایی نیازمند است.
.
.
کانال فتوگرافی اسلامی 🔻
@islami_Pictures
#اسلام #مسلمان #قرآن #تدبر_در_قرآن #سخن_بزرگان #دعاهای_قرآنی #رحمت #الله #مفاهیم_قرآنی #مهربانی #خشم #اخلاق #شکیبای #عصبانی