مهم نیست چقدر میدوییم!!!
مهم اینه چقدر اذیت میشیم!!!
.
پ.ن:
شهید محمد عبدی دوهفته قبل از شهادت:
.
همه شیرینی و لذت کار فرهنگی، به اذیتشه!
وقتی زجر کشیدی؛ حرص خوردی؛ فحش شنیدی، زدن توی سرت؛ تازه بهت حال میده و میچسبه!
#شهید_محمد_عبدی
#شهید_عبدی
#عبد
#مجاهد
#کار
#جهاد
#سختی
#به_عشق_لبخند_آقا
#خسته_نیستیم
#میجنگیم
#دست_در_دست_هم_بهشت_را_میسازیم
#کانون_بهشت_ثامن_الحجج
#بهشت
#سنگر
#ما_یه_مشت_سربازیم
#مهزیار_زمانی