.
آلبوم ایران من
سهراب پورناظری .
من کجا
باران کجا
راه بی پایان کجا
آه این دل دل زدن
تا منزل جانان کجا

طراح گرافیک: علی آشکاری
Repost : @aliashkari ⚘ با سپاس
#aliashkari
.
.
.
.
.
: @homayounshajarian_delshodegan

#همایون
#همایون_شجریان
#همایون_شجریانی
#همایون_جان_شجریان
#همایون_شجریان🎶
#عاشقان_همایون_شجریان
#موسیقی
#موسیقی_ایرانی
#ایران
#سهراب_پورناظری
#عاشقان_همایون_شجریان
#محمدرضا_شجریان
#دلشدگان_همایون_شجریان
#موسیقی_فاخر
#موسیقی_اصیل_ایرانی
#موسیقی_سنتی
#صدایی_ازبهشت
#صدایی_از_بهشت
#homayounshajarian