.
لیبی کشوری با توان موشکی وهسته‌ای بالابود
وبیشترین منابع نفتی قاره آفریقا را دراختیار داشت.
1.لیبی رو تحریم کردند گفتند مذاکره هسته‌ای کنیم
.
2.مذاکره‌هسته‌ای کردندو کل توان هسته‌ای لیبی ازدست رفت
.
3.آمریکا بازی درآورد و از توافق هسته‌ای خارج شد
.
4.بعد از خروج آمریکا از توافق، تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت
.
5.قذافی به دامن اروپا پناه برد و توافق مالی کردند وکانال مالی زدند
.
6.اقتصاد لیبی تحت سیطره اروپاکاملا ورشکست ونابود شد
.
7.اروپا بعد از نابودی اقتصادی لیبی ازتوافق خارج شد واموال لیبی را مصادره کرد
.
8.مردم که به شدت تحت فشار مالی بودند برای اعتراض به سیاست‌ دولت قذافی به خیابان آمدند(بهارعربی) .
9.نیروهای وابسته آمریکایی وارد جریان اعتراض مردمی شدند و جریان رو در دست گرفتند،اروپا هم با بمباران هوایی، ارتش لیبی را درهم شکست
.
10.قذافی سرنگون شد و لیبی به صورت غیر رسمی تجیزه ونابود و ویران شد و قسمتی از آن هم تحت سلطه داعش قرار گرفت،اکنون نفت لیبی با کمترین قیمت در اختیار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی قرار گرفت. .
.
چه حقه آشنایی...
.
.
#لیبی #قذافی
#برجام #مذاکره
#عبری #موشک
#هسته_ای #نفت