‌
🎥روحانی: بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب مجلس اول بود. در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف ثبت نام کردند؛ حتی منافقین. نباید فکر کنیم که با تنگ‌تر شدن فیلتر در انتخابات نتیجه مثبت‌تر خواهد بود.
‌
‌