🖤
وقتی می‌خواهید دانش‌آموزان مملکت را تحلیل کنید، فقط ساسی مانکن و آقامون جنتلمنه را نباید دید؛ دختران دبیرستانی در زنجان هم دانش‌آموزان این آب‌وخاک هستند.
🖤
#عشق_یعنی_به_تو_رسیدن
#عشق_یعنی_نفس_کشیدن
#عشق_یعنی_کربلا
#عشق_یعنی_جز_حسین_را_بیخیال
#عشق_یعنی_تموم_سال_و_همیشه_بیقرارم_برای_اربعینت
#عشق_یعنی_حسین
#عشق_یعنی_زینب