بچه ها چون خیلی درخواست داشتم برای این کلیپ پست کردم که کسانی که میخوان بتونن ذخیره کنن