بنده امروز به یه چالشی دعوت شدم که قرار شد در مورد چیزهای خوبی که وجود کرونا بهمون #یادآوری کرد یه #استوری بزارم ولی من تصمیم گرفتم‌ به جای استوری که باید کسایی رو تگ میکردم نتیجه این #چالش یه پست بشه تا بتونیم #نظرات همدیگرو ببینیم.از چیزایی که این #بیماری برام ثابت کرد اولیش #خطرناک بودن جنس #آدم هست که واقعا داره دنیارو #نابود میکنه و فهمیدم باید خیلی خیلی #مواظب تاثیری که روی محل #زندگیم دارم باشم.چون تاثیر رفتار اشتباه حتی یک‌ نفر به خوبی دیده شد...دومی استفاده ی درست از زمانم هست که باید قدر #لحظه هامو بدونم چون خیلی وقت بود #آرزوم بود شده فقط یه چند روز بدون درگیری فکریو #استرس هیچ کاری نداشته باشم تا کارایی که دوس دارم بکنم یا خیلی عقبم رو انجام بدم.سوم #اهمیت صمیمیت #خانواده و #فامیل و #دوست و #آشنا بود که تو دنیای ماشینی #امروزی #آدمها واقعا واسه هم وقت نمیزارن.دیدم آدمها تازه قدر #حضور همدیگرو دارن میفهمن و از میزان #دلتنگی میزان #تماس های تصویریشون رو بالا بردن و همش #آرزو میکنن تا تموم شه این #دوران و بتونن راحت کنار هم‌ باشن.شما از #کرونا چی یاد گرفتین یا دارین یاد میگیرین؟آیا واقعا وقتی تموم شد چیزهایی که یاد گرفتین‌ رو ادامه خواهید داد یا همرو #فراموش میکنید؟همتون دعوتین به این چالش.اگر #دوست داشتید استوری کنید.

@mehran_sarayi باتشکر از دعوتت