غلامرضا منصوری، از متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه و اکبر طبری، قبلا توسط پلیس اینترپل بازداشت شده بود.
جسد او پایین هتل محل اقامتش در بخارست در حالی پیدا شده که به گفته خبرگزاری رسمی رومانی تحت نظر پلیس بوده است.
قاضی منصوری که بود و اتهاماتش چه بود؟